Menckel

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

4 ½ är just Menckels fjärde – och ett halv:te kollektion.
En kollektion som till namn och uttryck inspirerats av Fellinis 8 ½.
Likt filmen finns i kollektionen en lågmäld humor – en grafisk
cirkus-estetik uttryckt i prickiga och randiga material
men också stark karaktär och kontrast i form av svart och vitt,
maskulint och feminint, sensuellt och sofistikerat.
Och även om färgskalan skiljer sig från filmens svartvita format
så gränsar färgernas lågmäldhet till det monokroma.
Menckel
Menckel är Annika Menckel och Sanna Kvist.
De driver tillsammans visionen om ett svensk modevarumärke
med sydeuropeiska referenser.
Ett varumärke som både vågar och vill lägga tid och omsorg
på noggranna val och detaljer.
Resultatet talar förhoppningsvis för sig själv.

4 ½
4 ½ is Menckels four – and a half collection.
The name as well as the expression is inspired by Fellini’s 8 ½.
Just like the film, the collection has a subtle sense of humour
– a graphical expression inspired by Circus aesthetics
in terms of dotted and striped material,but also a
strong character and contrast in terms of black and white,
masculine and feminine, sensual and sophisticated.
And although the colour scheme is different from
the film’s black and white
the colours pull towards the monochrome.
Menckel
Menckel is Annika Menckel and Sanna Kvist.
Their vision is a Swedish fashion brand
with southern European references.
A brand that dares to put time and effort into the details
and in making careful choices.
Hopefully the result speaks for itself.